Ajankohtaista

Liikkeestä hyvinvointia - Perustietoa liikunnasta reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville -opas on tarkoitettu kannustukseksi reumasairauksia sairastavalle ja hänen läheisilleen sekä liikuntaneuvonnan tueksi.
Kaikki Suomessa tietävät jo, että liikunta on terveellistä. Miksi tieto ei johda toimintaan? Liikunta pitäisi kytkeä asioihin, jotka ihminen kokee merkityksellisiksi, erikoissuunnittelija Kati Kauravaara Liikunnan ja terveyden edistämissäätiöstä tulkitsee Helsingin Sanomien jutussa.
Hyvä fyysinen kunto voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan auttaa välttymään aikuistyypin diabetekselta. Yhteys havaitaan riippumatta monista diabeteksen riskitekijöistä.
Tutkimukset osoittavat, että kilpailullisuuden sijaan monen nuoren motiivina harrastamiselle ovat mm. rento yhdessäolo ja elämyksellisyys. Tämä olisi syytä tunnistaa myös kilpaurheilun näkökulmasta, sillä olisi suotavaa, että mahdollisimman moni jatkaisi seuraharrastusta mahdollisimman pitkään, mahdollistaen urheiluvalinnan nuoren niin halutessa.
Erityisryhmien liikkujien oma näkökulma ja toiveet tulisi huomioida tutkimushankkeita suunnitellessa, todettiin erityisliikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Tärkeänä pidettiin laajasti suoritettavaa inkluusion tutkimusta, josta on jo hyviä avauksia olemassa. Aihepiiri on laaja ja vaatii jatkossakin uutta tutkimusta.
Maiden välisessä vertailussa suomalaiset olivat hoikimpia ja eniten liikkuvia - toisaalta Suomessa passiivinen ajankäyttö oli keskimääräistä yleisempää. Kansainväliseen ISCOLE-tutkimukseen osallistui yhteensä noin 7000 kymmenvuotiasta kaupunkilaislasta.
Kaatumiset ovat merkittävin iäkkäiden vammojen ja loukkaantumisten aiheuttaja, mutta niiden ehkäiseminen ei ole helppoa. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan kaatumisten haittoja vähentää liikunta ja jumppa, mutta liikuntakaan ei välttämättä estä kaatumisia. D-vitamiinilisien syöminen ei vähennä kaatumisia eikä niistä johtuvia loukkaantumisia, tuloksista ilmenee.
Seuraavaan hallitusohjelmaan ajatus joustavasta koulupäivästä ja toiminnallisuus osaksi koulun arkea ja muiden oppiaineiden kokonaisuutta, esittää opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.
Tamperelainen KEKKEET-liikuntaryhmä innostaa eläkkeelle jääneitä miehiä ja naisia kahdesti viikossa kohentamaan kuntoa porukalla.
RSS