Ajankohtaista

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.
Liikkuva yhdistys –itsearviointityökalu on uudenlainen työkalu yhdistyksesi liikuntatoiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen. Liikuntatoiminnan itsearviointi antaa yhdistyksellesi keinoja tarkastella yhdistysliikunnan nykytilannetta ja löytää kehittämiskohteita yhdistysliikunnalle. Itsearviointityökalu on nyt kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä.
SoveLi ry on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen. SoveLi ry näkee, että liikuntapoliittinen selonteko on kannatettava asiakirja ja sen näkemys tarpeesta lisätä liikunnan edistämistoimenpiteitä koko elämänkaarelle on tarpeellinen. Lisäksi selonteossa tehty esitys valtion budjetin avaamisesta liikunnan edistämistyön rahoituksen vahvistamiseksi saa SoveLi ry:n vahvan kannatuksen.
Istuminen ja fyysisesti passiivinen elämäntapa altistavat monille sairauksille, mutta riskejään voi tutkimusten mukaan pienentää jaloittelemalla välillä. Tuoreen tutkimuksen perusteella istumisen vähentäminen ja korvaaminen liikunnalla voi vaikuttaa jopa elinikään.
Mervi Huhtinen, liiketalouden tradenomi ja yhteisöpedagogi (AMK) valittiin SoveLin tiedottajan sijaiseksi. Hän toimii tiedottajan tehtävissä kesäkuuhun asti.
Päivittäinen matka töihin kannattaisi kulkea pyörällä, jalan tai julkisilla, tuore brittitutkimus osoittaa. Niin toimivat säästyvät sydän- ja verisuonitaudeilta ja niiden aiheuttamilta kuolemilta todennäköisemmin kuin autolla kulkevat.
Uusi hanke edistää vammaisten nuorten terveyttä ja tasa-arvoa golfin avulla. Hankkeeseen etsitään nyt innokkaita käyttäjiä testaamaan Paragolfer-sähköpyörätuolia.
Soveltava Liikunta SoveLi ry ja 20 jäsenjärjestöämme julkaisevat terveys- ja liikunta-aiheisia materiaaleja liikkujille ja heidän läheisilleen sekä ammattilaisille liikuntaneuvonnan ja liikunnan kehittämisen tueksi. 
Selkäviikkoa vietetään tänä vuonna 15.–21. lokakuuta. Viikko ajoittuu perinteisesti maailman selkäpäivän yhteyteen, jota vietetään vuosittain 16. lokakuuta. Selkäviikon ja maailman selkäpäivän tämänvuotinen teema on "Rakasta selkääsi" (”Love Your Spine”).
RSS