Ajankohtaista

Tangon tanssiminen helpottaa Parkinsonin taudin oireita ja saattaa hidastaa sen etenemistä. Sitä paitsi potilaat tanssivat paljon mieluummin tangoa kuin tekevät heille määrättyjä jumppaliikkeitä, kertoo tuore kanadalaistutkimus.
Liikunta-asioista vastaava puolustusministeri Carl Haglund on myöntänyt 27 miljoonaa euroa liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen. Avustuksilla tuetaan erityisesti laajoille käyttäjäryhmille tarkoitettujen liikuntapaikkojen rakentamista, hankkimista, peruskorjaamista ja varustamista.
Lisävuosia saadakseen ei tarvitse hölkätä kymmentä tuntia viikossa, sillä lähes saman hyödyn saa jo runsaalla kahdella tunnilla. Tulokset perustuvat Jama Internal Medicine -lehdessä julkaistuun tutkimukseen.
Soveltava Liikunta Soveli ry osallistui lain valmisteluun aktiivisesti. Liikuntalain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua samoin kuin liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.
Rahapulassa kärvistelevät kunnat eivät panosta liikuntapaikkojen rakentamiseen. Liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomen mielestä kunnilta ei kuitenkaan puutu rahaa vaan tahtoa, sillä eniten käytetyt liikuntapaikat eivät ole kalliita.
Liikkeestä hyvinvointia - Perustietoa liikunnasta reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville -opas on tarkoitettu kannustukseksi reumasairauksia sairastavalle ja hänen läheisilleen sekä liikuntaneuvonnan tueksi.
Kaikki Suomessa tietävät jo, että liikunta on terveellistä. Miksi tieto ei johda toimintaan? Liikunta pitäisi kytkeä asioihin, jotka ihminen kokee merkityksellisiksi, erikoissuunnittelija Kati Kauravaara Liikunnan ja terveyden edistämissäätiöstä tulkitsee Helsingin Sanomien jutussa.
Hyvä fyysinen kunto voi yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan auttaa välttymään aikuistyypin diabetekselta. Yhteys havaitaan riippumatta monista diabeteksen riskitekijöistä.
Tutkimukset osoittavat, että kilpailullisuuden sijaan monen nuoren motiivina harrastamiselle ovat mm. rento yhdessäolo ja elämyksellisyys. Tämä olisi syytä tunnistaa myös kilpaurheilun näkökulmasta, sillä olisi suotavaa, että mahdollisimman moni jatkaisi seuraharrastusta mahdollisimman pitkään, mahdollistaen urheiluvalinnan nuoren niin halutessa.
RSS