Ajankohtaista

Nuoruudessa ja nuorena aikuisena hyvässä fyysisessä kunnossa olevat välttyvät sydän- ja verisuonitaudeilta ja niistä aiheutuvalta kuolemalta muita todennäköisemmin. Tuoreen tutkimuksen mukaan vaikutus johtuu todennäköisesti sydänlihaksen paremmasta toiminnasta.
Erityistä tukea liikkumiseensa tarvitsevat henkilöt harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän, vaikka liikunnan on todettu vaikuttavan positiivisesti useiden kroonisten sairauksien hoitoon, sanoo Kuntoutussäätiön hankekehittäjä Terhi Korkiala.
Yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei aina vaadi uusia resursseja. Toimintatapoja muuttamalla, asenteisiin vaikuttamalla sekä uusia ihmisiä ja yhteistyökumppaneita osallistamalla saadaan paikallistasolla paljon edistystä aikaan.
Aiheina muun muassa kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikunnan toimijoina ja soveltavan liikunnan kehittämissuositukset.
Tieteiden talossa Helsingissä kokoontui tiistaina puolensataa erilaisten organisaatioiden edustajaa kehittämään Muutosta liikkellä -linjausten toimeenpanoa. STM:n järjestämässä työpajassa pohdittiin muun muassa, mitkä ryhmät tai ketkä ihmiset jäävät muita useammin liikunnasta paitsi.
SoveLin hallitus on myöntänyt toiminnanjohtaja Anne Taululle toimivapaan ajalle 1.12.2015-31.5.2016. Toimivapaan ajan toiminnanjohtajan sijaisuutta hoitaa Liikuntatieteellisen seuran Erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen projektipäällikkönä työskennellyt hallintotieteiden maisteri Saku Rikala.
SoveLin syyskokous oli koolla Helsingissä keskiviikkona. Kokous hyväksyi ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.
SoveLin ja Metsähallituksen yhteistyössä järjestämät maastokatselmukset ovat syksyn mittaan tuottaneet suuren määrän ideoita ja kehityskohteita. Keskiviikkona pohdittiin työpajassa Haltian luontokeskuksessa muun muassa viestinnän ja yhteistyön merkitystä selkeän tiedon ja yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa.
Suuren osan päivästä seisaallaan viettävät näyttäisivät olevan muita harvemmin ylipainoisia, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Tulokset julkaistiin arvostetussa Mayo Clinic Proceedings -lehdessä.
”Ääni pimentoon jäävälle kohderyhmälle” – Soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun opinnäytetyöstipendit Maarit Shemeikalle ja Mia Kilkille
RSS