Ajankohtaista

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja Metsähallituksen luontopalvelut ovat käynnistäneet aivan uudenlaisen yhteistyöhankkeen. Tavoitteena on kehittää esteettömien luontoliikuntakohteiden palveluja. Metsähallitus toivoo kehittämistoimintaan mukaan SoveLin jäsenjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä.
Liikuntaharrastuksen aloittaminen voi tuoreen tutkimuksen mukaan hillitä astmaoireita, vaikka astma olisi jo valmiiksi hyvällä lääkehoidolla. Liikunnan olisikin hyvä kuulua mahdollisimman monien astmapotilaiden hoitoon.
Paljon ja kovaa urheilevat saattavat sairastua eteisvärinä-rytmihäiriöön muita todennäköisemmin, mutta maltillisempi liikunta ehkäisee sairastumisia. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan liikunnan hyödyt havaitaan yhtä lailla naisilla kuin miehillä.
Hyvässä fyysisessä kunnossa olevat säästyvät eteisvärinä-rytmihäiriöltä muita todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Liikunnan ja eteisvärinän yhteys on havaittu monissa tutkimuksissa tätäkin ennen, mutta tulokset vahvistavat tutkimusnäyttöä entisestään.
Istuminen ja muu paikallaanolo aiheuttavat merkittäviä terveyshaittoja iäkkäille. Vaarallisinta on vuodelepo, mikä heikentää yli 75-vuotiaiden lihasvoimaa 3-5 prosenttia ensimmäisen viikon aikana. Päivittäinen liikkuminen tulee olla osa palvelukotien ja kotihoidon toimintakulttuuria. Se antaa voimavaroja sekä iäkkäälle itselleen että hoitohenkilöstölle.
– Arki on kokonaisuutena aivan liian passiivista. Normaali automaatio on se, että haemme allemme tuolin ja istumme. Se automaatio pitäisi rikkoa ja seisoa aina, kun tekeminen ei istumista vaadi, UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari sanoo.
Valtion liikuntaneuvosto on julkaissut ensimmäistä kertaa raportin, joka kuvaa liikunnan edistämisen kokonaisuuden osana valtionhallinnon toimintaa.
– Luuhan tykkää siitä, että se saa esimerkiksi kehon painoa kannattelevaa liikuntaa ja ärsykettä monista suunnista: kääntöä, vääntöä, suunnan muutoksia.
Tutkimusten mukaan liikunta ehkäisee muistisairauden etenemistä, mutta lievässä vaiheessa oleville muistisairaille ei aiemmin ole järjestetty ohjattua ryhmäliikuntaa. Liikunnan iloa -projektissa kuntoutus ja vertaistuki liikunnan avulla järjestetään HJK:n kanssa yhteistyössä
"Lomakauden lähestyessä on aika nauttia tehdystä työstä, aika hengähtää ja suunnata katseet sitten eteenpäin."
RSS