Ajankohtaista

Lasten ja nuorten liian vähäinen liikunnan harrastaminen on noussut viime vuosina isoksi yhteiskunnalliseksi huolenaiheeksi. VAU on kehittänyt Valtti-ohjelman, jonka avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus.
Hyvä fyysinen kunto ehkäisee sydänoireita, mutta se voi myös auttaa selviämään sydäninfarktista, kun sellaiseen sairastuu. Tieto perustuu yli 2000 yhdysvaltalaisen keskimäärin 62-vuotiaan terveystietoihin.
Vuoden ensimmäinen uutiskirjeemme on julkaistu. Runsaasti aiheita liikuntapolitiikasta koulutukseen ja Tosimiehen selästä Likkojen Lenkkiin.
Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia on Soveltava Liikunta SoveLin uuden strategian perusajatus. Strategian avulla halutaan vahvistaa SoveLin roolia ja ydintehtäviä. Yhdenvertaisten liikuntamahdollisuuksien ja liikkeen lisääminen on nostettu keskeisimmiksi tavoitteiksi.
Elintapojen muuttaminen saattaa olla helppoa ja onnistua monelta. Haasteena on kuitenkin säilyttää muutokset pysyvänä osana arjen tapoja ja tottumuksia. Anu Kangasniemen ja Kati Kauravaaran kirjoittama kirja Kohti muutosta – Arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveyden edistämisessä tarjoaa liikunta-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille kaivattuja käytännön työkaluja asiakkaan pysyvän käyttäytymisen muutoksen tukemiseen.
Verenpainetautiin sairastuvat ovat usein olleet ylipainoisia tai huonokuntoisia nuorina aikuisina. Ehkäisemällä painonnousua ja harrastamalla liikuntaa moni voisikin mahdollisesti ehkäistä verenpaineen kohoamista jo monta vuosikymmentä aikaisemmin.
Murrosiässä liikkuminen vähenee ja istuminen lisääntyy. Lasten ja nuorten vähäinen liikunta ja yhä lisääntyvä paikallaan istuminen heikentävät heidän fyysistä ja psyykkistä terveyttään. Helsingin yliopiston hankkeessa tutkitaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria.
Uusi Liikunnan käypä hoito -suositus kannustaa astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavia liikkumaan säännöllisesti niin, että hengästyy kunnolla.
Päivitetty Käypä hoito -suositus liikunnasta korostaa liikunnan merkitystä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Liikuntahoidon toteutumisessa on edelleen parannettavaa. Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on kysyä potilaan liikuntatottumuksista. Hoitavan ammattilaisen on myös tärkeää kirjata tiedot ja kannustaa liikkumaan varsinkin, jos liikunnan lisääminen on aiheellista jonkin sairauden vuoksi.
"Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunnan kehittämiseen on kiinnitetty viime vuosikymmeninä yhä enemmän huomiota. Käynnistynyt vuosi 2016 näyttää tarjoavan tälle kehittämistyölle entistä paremmat edellytykset, kun yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat nousemassa teemoina yhä voimakkaammin esille liikunnan kentällä."
RSS