Ajankohtaista

Murrosiässä liikkuminen vähenee ja istuminen lisääntyy. Lasten ja nuorten vähäinen liikunta ja yhä lisääntyvä paikallaan istuminen heikentävät heidän fyysistä ja psyykkistä terveyttään. Helsingin yliopiston hankkeessa tutkitaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria.
Uusi Liikunnan käypä hoito -suositus kannustaa astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavia liikkumaan säännöllisesti niin, että hengästyy kunnolla.
Päivitetty Käypä hoito -suositus liikunnasta korostaa liikunnan merkitystä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Liikuntahoidon toteutumisessa on edelleen parannettavaa. Lääkärin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus on kysyä potilaan liikuntatottumuksista. Hoitavan ammattilaisen on myös tärkeää kirjata tiedot ja kannustaa liikkumaan varsinkin, jos liikunnan lisääminen on aiheellista jonkin sairauden vuoksi.
"Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunnan kehittämiseen on kiinnitetty viime vuosikymmeninä yhä enemmän huomiota. Käynnistynyt vuosi 2016 näyttää tarjoavan tälle kehittämistyölle entistä paremmat edellytykset, kun yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat nousemassa teemoina yhä voimakkaammin esille liikunnan kentällä."
Liikunta auttaa välttymään sydän- ja verisuonitaudeilta vielä yli 70-vuotiaanakin, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Suurimman hyödyn saavat säännöllisesti kävelevät.
Liikunta ja riittävä opastus voivat ehkäistä alaselkäkipuja ja niiden uusiutumista. Vaikutukset jäävät kuitenkin parhaimmillaankin lyhytaikaisiksi, jos liikunnasta ei tule pysyvää elämäntapaa.
Kampanja edistää talvijalankulun turvallisuutta. Joka neljäs meistä liukastuu talvella, varaudu asianmukaisesti.
Rio de Janeirossa syyskuussa järjestettävät kesäparalympialaiset tuovat lisälatausta Nastolan Liikuntakeskus Pajulahdessa 22.–24. tammikuuta järjestettävään kansainväliseen Pajulahti Games -vammaisurheilutapahtumaan.
Suomalaisen urheiluliikkeen rakenteet ovat olleet myllerryksessä tällä vuosikymmenellä. Tuoreessa tutkimuksessa suomalaista urheiluliikettä tarkastellaan systeemisen analyysin avulla. Analyysin avulla tulee näkyväksi, miten muutosprosessi on lähtenyt käyntiin valtion aloitteesta ja alun perin suomalaisen huippu-urheilun kehittämistarpeiden näkökulmasta.
Liikunnan harrastaminen ei ole pelkästään omasta viitseliäisyydestä kiinni. Kuntien välillä on suurta vaihelua liikuntapalveluiden tarjonnassa. Pahin epätasa-arvo on syntymässä suurten kaupunkien ja maaseudun pikkukuntien välille.
RSS