Ajankohtaista

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus on ollut pohjana valmistuneessa raportissa. Kartoituksen tarkoituksena oli saada kattava kuva liikunta- ja kansanterveysjärjestöistä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijoina, niiden toteuttamista terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toiminnoista ja toimintojen kohderyhmistä.
Tutustu laajaan aihepiiriin, joka ulottuu liikuntapolitiikasta Selkäviikkoon ja vaikuttamistoiminnasta yhdistysliikunnan järjestämiseen.
Sylva ry palkitsee syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyväksi pyöräillen rahaa keräävän hyväntekeväisyystiimin, Team Rynkebyn, perjantaina 16.9.2016 tiimin järjestämässä gaalaillassa Helsingissä.
Arviolta yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi. He tarvitsevat liikunnan soveltamista. Marraskuussa aihe rantautuu Lappiin ja Rovaniemelle.
Liikunnalle esitetään 162 miljoonaa euroa, josta 154 miljoonaa euroa rahapelitoiminnan voittovaroista. Osana hallitusohjelman kärkihankkeita toteutetaan tunti liikuntaa päivässä hanketta. Sen tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin koulupäivän aikana. Hankkeeseen käytetään kärkihankerahoitusta 7 miljoonaa euroa.
Eurooppalainen SEDY (Sports Empowers Disabled Youth) -hanke tuo joukon kansainvälisiä soveltavan liikunnan asiantuntijoita Suomeen 26. –30. syyskuuta. SEDY-hankkeen kumppanit Hollannista, Englannista ja Portugalista tulevat Suomeen tutustumaan Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kehittämään Valtti-toimintamalliin, jolla pyritään saamaan nykyistä useampia vammaisia lapsia ja nuoria mukaan vapaa-ajan liikuntaan.
Neuroliikkuja paikallistasolla -hanke on päättynyt. Hankkeesta on valmistunut kaksi loppujulkaisua.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin koko elämäkulussa, kaikissa ikäryhmissä, vuodelle 2017.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset julkaistiin keskiviikkona Säätytalolla Helsingissä. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esitti konkreettiset linjaukset alle 8-vuotiaiden lasten fyysisen aktiivisuuden määrästä ja laadusta, fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön rooleista sekä ohjatun liikunnan ja liikuntakasvatuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana varhaiskasvatusta.
SoveLi kutsui koolle jäsenjärjestöjen johtajat, liikunta-asiantuntijat ja hallituksen jäsenet 24.8. keskustelemaan valtionapujärjestelmän uudistuksesta. Keskustelutilaisuuden taustalla oli SoveLin hallituksen toukokuussa 2016 asettama valmistelutyöryhmä ja sille annettu toimeksianto.
RSS