Ajankohtaista

Liikuntaa edistävistä tahoista koostuva Liikkujan polku -verkosto on valinnut kuntavaaliteemansa. Teemat keskittyvät liikkeen lisäämiseen poikkihallinnollisella otteella. Ne ovat 1) kuntalaisia kuulemalla ja osallistamalla uusia voimavaroja liikkeen lisäämiseen, 2) liikunnan palveluketju, 3) arki- ja lähiliikunnan edistäminen kunnissa ja 4) liikunnan edistäminen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. 
Hengitysliiton ja Apteekkariliiton Arkiliikunnan SM-kisat innostavat jälleen kaikkia suomalaisia liikkumaan. Tänä syksynä kannustetaan erityisesti lapsia, nuoria ja perheitä huomaamaan arkiliikunnan mahdollisuudet valokuvakilpailun avulla.
Mikä on soveltavan liikunnan tutkimuksen nykytila ja mitä ovat tutkimuksen tarpeet? Mitä on tutkittu ja mitä alan tutkimushankkeita on käynnissä? Entä mitkä ovat liikuntatutkimuksen nykyiset ja pian uudistuvat linjaukset soveltavan liikunnan näkökulmasta?
Suomen katsaus vammaisten lasten liikunnan tilasta valmistui SEDY-hankkeeseen osallistuvista maista ensimmäisenä. Englanninkieliseen katsaukseen on pyritty kokoamaan tietoa Suomen nykytilasta, järjestelmistä ja ongelmista.
Fyysistä aktiivisuutta ja kalorien kulumista seuraavat aktiivisuusmittarit eivät todennäköisesti kannusta liikkumaan. Tuoreessa tutkimuksessa mittarit eivät aktivoineet ihmisiä, vaikka osalle koehenkilöistä annettiin rahapalkintoja liikunnan lisäämisestä.
Toimivapaa on ajalla 10.10.2016-19.3.2017.
Selvitysmies Heikki Halila esittää useita uudistuksia urheilun valtionavustusjärjestelmään. Valtionavustusten ehdot ovat keskeinen osa valtion liikuntapolitiikkaa. Ehtoja tulisi valmistella yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Painopistettä tulisi myös siirtää yleisavustuksiin. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle maanantaina.
Istuminen on monissa tutkimuksissa yhdistetty terveysriskeihin. Tuoreen katsaustutkimuksen mukaan liikuntaa pitää harrastaa paljon ja päivittäin.
Valon ja Olympiakomitean puheenjohtajat ottavat osaa keskusteluun Valon ja Olympiakomitean toimintojen yhdistämisestä vuodenvaihteessa.
Ensimmäinen eurooppalainen Parkinson-fysioterapian suositus on ilmestynyt suomeksi. Dokumentin toivotaan toimivan kliinisen työn arvioinnin ja päätöksenteon tukena Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa. Fysioterapeuttiliitot, yhteensä 19 maasta, yhdistivät voimansa suosituksen rakentamiseksi.
RSS