Ajankohtaista

Sekä objektiivisesti liikemittarilla mitatun (34 %) että kyselytiedon (31 %) mukaan kolmasosa lapsista ja nuorista saavutti liikuntasuosituksen eli liikkui reippaasti tai rasittavasti vähintään 60 minuuttia päivittäin. Pojat saavuttivat suosituksen useammin kuin tytöt ja nuoremmat ikäryhmät useammin kuin vanhemmat ikäryhmät.
Suomalaisten mieluisin liikkumisympäristö on ja yksi merkittävimmistä liikkumaan motivoivista tekijöistä on luonto. Suurelle osalle suomalaisista liikkuminen luonnossa ei kuitenkaan ole itsestään selvää. On arvioitu, että jopa miljoona suomalaista tarvitsee liikunnan soveltamista jonkun sairauden tai vamman takia joko jatkuvasti tai tilapäisesti. Moni vamma tai sairaus ei näy päällepäin.
Sairaalahoito voi iäkkäillä potilailla johtaa kunnon heikkenemiseen, mutta siltä voi mahdollisesti välttyä, jos potilas saadaan liikkumaan hoidon aikana. Israelilaistutkimuksen perusteella tähän riittää noin 900 askelta päivässä.
Lehdessä aiheina muun muassa liikunta ja osallisuus, kulttuuri porttina saavutettavuuteen ja esteettömät luontokohteet. Jääkiekkoilija Teemu Ramstedt kertoo haastattelussa, kuinka suolistosairaus on vaikuttanut hänen urheilijanpolkuunsa. Ja paljon muuta!
Nuorena paljon ulkoilevien silmät saattavat pysyä paremmassa kunnossa halki elämän. Tuoreen brittitutkimuksen perusteella ulkoilu voi vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti ihmisestä tulee likinäköinen.
Foorumissa kuullaan ajankohtaista tietoa ja hyviä käytäntöjä terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta ja soveltavasta liikunnasta.
Olympiakomitean syyskokous Lahdessa 26.11.2016 valitsi seuravaksi neljäksi vuodeksi uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet. Kokouksessa päätettiin myös uuden Olympiakomitean strategiasta sekä vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Soveltava Liikunta SoveLi hyväksyttiin Olympiakomitean jäseneksi.
Olympiakomitean hallitus valittiin tänään. SoveLin toiminnanjohtaja Anne Taulu valittiin hallituksen varajäseneksi. SoveLi onnittelee!
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa paikallisyhdistyksen liikuntatoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja suunnitelmalliseen toteuttamiseen. Koulutus sisältää ajankohtaista tietoa rahoituksista sekä opastaa paikalliseen yhteistyöhön.
RSS