Ajankohtaista

Kunnissa järjestetään liikuntapalvelut sekä suurilta osin lähi- ja arkiliikunnnan mahdollisuudet. Kunta onkin tärkeä toimija liikunnan alalla. Soveltava Liikunta SoveLi ry on yhdessä muiden liikuntajärjestöjen kanssa tavoittelemassa lisää tilaa liikkeelle kunnissa. Tilaa liikkeelle tarvitaan kolmella tavalla: paikoissa, mielissä ja hallinnossa.
Hyvällä fyysisellä kunnolla on selvä yhteys työkykyyn ja koettuun työuupumukseen. Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueella syksyllä 2016 testattiin 14 700 suomalaisen fyysinen kunto. Testeissä käyneistä naisista 50 prosenttia ja miehistä 40 prosenttia koki itsensä työpäivän jälkeen vähintään silloin tällöin kohtuuttoman uupuneeksi. Fyysisesti huonokuntoiset kokevat uupumuksen suuremmaksi ja työkykynsä heikommaksi.
Aiheina muun muassa liikunnan ilo ja tasa-arvo, lasten osallisuus ja retkiluistelun ihanuus. Mukana myös SoveLin uuden puheenjohtajan, Olavi Sydänmaanlakan, haastattelu.
Omaa Valttia voi hakea tai Valtiksi voi ilmoittautua huhtikuun loppuun mennessä
Osa ihmisistä on tutkitusti harvinaisia. Kansainvälistä harvinaisten sairauksien päivää vietetään 28.2.2017. Tarkkaa harvinaisten keuhkosairauksien lukumäärää ja esiintyvyyttä ei tiedetä. Tänä vuonna päivän teemana on tutkimus. Harvinaisten sairauksien päivänä Hengitysliitto lähestyy tutkimusteemaa liikunnan näkökulmasta.
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 1 987 000 euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 52 hanketta, ja ne myönnetään Veikkauksen tuotosta.
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä on julkaissut kannanoton, jossa muistutetaan, että liikuntapalveluketjujen suunnittelu ja liikunnan edistäminen on otettava mukaan maakuntien sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun.
Hyvästä kehityksestä huolimatta vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt sekä toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät ovat edelleen liikunnassa monessa kohdin marginaalissa, kuten valtion liikuntahallinnon myöntämissä avustuksissa sekä lajiliittojen ja seurojen toiminnassa. Yhdenvertaiseen liikuntakulttuuriin on vielä matkaa.
SoveLi oli kutsunut helmikuun 16. päiväksi jäsenjärjestönsä edustajat mukaan innovointipäivään. Päivän aluksi kuultiin ajankohtaisia kuulumisia SoveLin vaikuttamis- ja asiantuntijatoiminnasta. Sitten pureuduttiin tulevaisuuteen tulevaisuustutkija Leena Jokisen johdolla.
Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma myöntää taloudellista tukea liikunnan edistämistyöhön hanketukihaun kautta.
RSS