Ajankohtaista

Esteetön luontoliikunta kehittyy ja verkostoituu vauhdilla Suomessa. Nyt myös saksalaiset ovat kiinnostuneita elämysmatkoista, joita suomalaiset ovat kehittäneet erityisryhmille soveltuviksi
Suomessa on useita esteetöntä luontoliikuntaa kehittäviä hankkeita. Ongelmana on toistaiseksi, että esteettömät luontokohteet ja -palvelut toimivat kukin omalla tahollaan, eikä ajantasaista tietoa ole saatavilla yhdestä paikasta. Koska hankkeita on käynnissä useita, järjestöt ja luontoliikuntaa järjestävät tahot verkostoituvat parhaillaan esteettä luontoon -verkostoon. Suomen Invalidien Urheiluliitto SIUn hallinnoiman hankkeen tavoitteena on muun muassa koota esteetöntä luontomatkailutietoa yhteen.
Liikuntajärjestöjen avustusjärjestelmätyöryhmä luovutti lajiliittojen valtionavun kehittämistä koskevan muistion Karpelalle 20. lokakuuta Kouvolassa. Muistio sisältää myös ehdotuksen kolmesta vaihtoehtoisesta ratkaisumallista liittyen lajiliittojen toiminta-avustusten valmisteluun ja päätöksentekoon
MS-sairastavien hapenottokyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen tähtäävässä liikunnassa tulisi ensisijaisesti painottaa liikunnan säännöllisyyttä ja kestoa ja vasta toissijaisesti tehoa.
Turvallisuus on toiminnan laatua ja tasokkuutta. Turvallisuuden pelisääntöjen selkiyttäminen helpottaa yhdessä toimimista. Opas on laadittu yhteistyössä Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Ladun, Kuluttajaviraston ja pelastusviranomaisten kanssa. Oppaan kirjoittaja Sirpa Arvonen työskentelee Suomen Ladun viestintäpäällikkönä
Keskuspuiston ammattiopiston Linkki Liikuntaan -hanke aktivoi lähes 300 vammaista nuorta liikkumaan ilman esteitä.
Harrasteuinnin projekti on käynnistynyt Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) on kouluttanut erityisuinninohjaajia jo kaksikymmentä vuotta. Juhlavuonna SUH käynnisti kolmivuotisen harrasteuinnin kehittämisprojektin, jossa luodaan edellytyksiä erityistukea tarvitsevien henkilöiden säännölliselle uinnin harrastamiselle.
Tänä kesänä toteutettiin osana LKL-hanketta viisi alueellista "Soveltavan liikunnan leiriä" yhteistyössä alueellisten SLU-leirien kanssa ja yksi oma leiri. Kokemukset olivat kannustavia.
Liikuntatieteellisen Seuran ja opetusministeriön järjestämässä erityisliikunnan juhlaseminaarissa Helsingissä palkittiin kunniakirjalla seitsemän erityisliikunnan kehittäjää
SLU, Teosto ja Gramex tekivät merkittävän sopimuksen musiikin julkisesta esittämisestä järjestäytyneessä liikunnassa.
RSS