Ajankohtaista

Kunnossa Kaiken Ikää ohjelma on myöntänyt taloudellista tukea hakukierroksella 2 / 2005 78 hankkeelle. Hakijoita oli 147.
Suomen Osteoporoosiliitto ry on tuottanut kaikenikäisille aikuisille virkistävän voimisteluliikesarjan aktivoimaan alaraajoja. Liikesarjan tarkoituksena on kiinnittää huomio siihen, miten helposti koti- tai työtuolia voi käyttää liikuntatuokion välineenä.
Satakunnan Kansansoutu soudetaan 15-17. heinäkuuta. Soutaminen ja melonta ovat monipuolista liikuntaa, jotka harjoittavat niin sydän- ja verenkiertoelimistöä kuin myös selän ja hartiaseudun lihaksistoa. Samalla ne vahvistavat myös hengitykseen tarvittavia lihaksia, kertoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jaakko Lehtinen Hoikasta.
Kävelyohjelma vuosille 2005–2009 on UKK-instituutin, Suomen Latu ry:n ja Suomen Sydänliitto ry:n yhteistyökampanja, jonka tavoitteena on 10 000 uuden kävelyklubin syntyminen Suomeen. Kävelyohjelma kouluttaa kävelyklubikouluttajia ja kävelyklubien vetäjiä, kerää kävelytietoutta ja tuottaa aineistoa kävelyharrastuksen tueksi.
Meriosuuksien mukanaolo tuo uusia haasteita myös MS-liiton melojille
Terveysliikuntamaassa innostetaan ihmisiä löytämään liikunnan riemu. Kaikenikäisille suunnattu liikuntapuisto avataan elokuussa.
Mielenterveyden Keskusliiton MEL - Mielelle Energiaa Liikunnasta -hanke aktivoi yhdistysten liikuntaryhmiin satoja vähän liikkuvia ihmisiä.
Soveltavan liikunnan apuvälineprojekti Solia on nyt projektina virallisesti päättynyt. Solian työ jatkuu entiseen tapaan, mutta toiminnan hallinnointi on siirtymässä Soveltava Liikunta SoveLilta Suomen Invalidien Urheiluliitolle (SIU).
Editalta on ilmestynyt Soveltavan liikunnan apuvälineet -kirja. Teos syntyi Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIAn tuloksena ja sen kirjoittajat ovat soveltavan liikunnan asiantuntijoita. Kirjan julkaisija on Suomen Invalidien Urheiluliitto.
Koulutusmoduuli tullee olemaan osana aikuisten kunto- ja terveysliikunnan ohjaajakoulutusta. Soveli-moduulin kohderyhmä ovat ensisijaisesti liikunta- ja urheiluseurojen ohjaajat ja vertaisohjaajat. SoveLi on saanut moduulin työstämiseen vuodelle 2005 opetusministeriöltä projektiavustusta.
RSS