Ajankohtaista

Tammikuussa uudistuneessa kansanterveyslaissa vastuu kuntalaisten terveyden edistämisestä asetetaan kunnille. Terveydenhoidon sijaan uudistus painottaa sairauksien ehkäisyä ja tapaturmien torjuntaa, kirjoittaa Pekka Puska.
Kulttuuriministeri Karpelan johdolla on ryhdytty valmistelemaan kansallista liikuntaohjelmaa. Ensivaiheessa laaditaan selvitys suomalaisen liikuntakulttuurin tämänhetkisestä tilasta sekä vireillä olevista kehittämishankkeista. Selvitys valmistuu huhtikuussa.
Kunnossa kaiken ikää –ohjelma palkitsee vuosittain paikallisia KKI-hankkeita esimerkillisestä työstä terveysliikunnan edistämiseksi. KKI-ohjelma palkitsee lisäksi vuoden liikkumisympäristöteon, jonka myötä KKI-ohjelma antaa tunnustusta liikkumisolosuhteiden edistämiseksi tehdystä työstä. Kulttuuriministeri Tanja Karpela sekä valtiosihteeri Terttu Savolainen sosiaali- ja terveysministeriöstä luovuttivat palkinnot hankkeille KKI-ohjelman vuosipäivänä 10.2.2006 Helsingissä
Duodecim on julkaissut uudistetun painoksen Liikuntalääketiede-kirjasta. Asiantuntijat kaipaavat liikunnan tehokkaampaa hyödyntämistä etenkin ikääntyvien terveydenhuoltoon.
Kansanterveyslaitoksen suomalaisten terveyskäyttäytymistä ja terveyttä kartoittava tutkimus kertoo, että suomalaisista työikäisistä lähes 65 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. Vaikka vapaa-ajan liikunnan määrä on lisääntynyt, työmatkaliikunnan määrä on vähentynyt ja ylipainoisuus lisääntynyt.
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma myönsi erilaisiin soveltavan liikunnan hankkeisiin yli 20 000 euroa. Myönnetyissä avutuksissa painottui muun muassa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten aktivoiminen.
Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa yhteensä 2 115 000 eurolla. Kulttuuriministeri Tanja Karpela jakoi vuotuiset avustukset 73 lajiliitolle, 14 erityisryhmien liikuntajärjestölle, neljälle koululais- ja opiskelijajärjestölle, sekä 20 muulle urheilun ja liikunnan parissa toimivalle yhteisölle, viidelle palvelujärjestölle ja 15 alueelliselle yhteisölle. Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista tänä vuonna yhteensä 30 530 000 eurolla.
UKK-instituutin, Suomen Latu ry:n ja Suomen Sydänliiton yhteistyökampanjassa tavoitteena on saada Suomeen 10 000 uutta kävelyklubia.
Ei yksikään kaavoittaja tahallaan tee sutta, muistuttaa tasapuolista liikuntapaikkasuunnittelua tutkinut DI Vesa Rajaniemi.
Terveys kannattaa - sanoista tekoihin Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tammi-helmikuussa 2006 terveyden edistämisen aluekierroksen yhdessä Suomen Kuntaliiton, Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Terveyden edistämisen keskuksen kanssa. Kaikissa maakunnissa järjestetään tilaisuus, jossa syvennytään terveyden edistämisen vahvistamiseen yhdessä kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueen muiden toimijoiden edustajien kanssa.
RSS