Ajankohtaista

SoveLi julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Soveli - soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä. Tuoreimman lehden näköisversion voi ladata Julkaisut-sivulta.
Jokamiehenoikeudet ovat pohjoismainen perinne, joka tarjoaa laajat oikeudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Jokamiehenoikeuksien rajoittamiseen kohdistuu kuitenkin paineita. Myös oikeuksien tuntemus on heikentynyt.
Oppimisen tapoja on monia erilaisia. Oppimisen tulisi kytkeytyä eri elämänalueisiin ja olla osa arjen toimintaa. Verkostoituminen auttaa järjestöjä oppimaan yhdessä.
Hengitysliitto Helin Hoikan aluekeskuksessa Vammalan Karkussa otettiin käyttöön elokuun lopussa terveysliikuntamaa.
Ristiriitaiset ja kielteiset neuvot voivat hämmentää iäkkäämpiä liikkujia ja vaikuttaa kielteisesti liikunnan harrastamiseen, kertoo Jyväskylässä julkaistu selvitys.
Kuntalaisten hyvinvointi ja viihtyvyys ovat kuntien keskeisiä menestystekijöitä. Kansanterveyden, talouden ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta terveyttä edistävään liikuntaan sijoittaminen on aina kannattavaa, erityisasiantuntija Kari Sjöholm Suomen Kuntaliitosta sanoi.
Terveyden edistämisen keskus on huolissaan valtion ensi vuoden budjetista. Keskus kannattaa alkoholiveron korottamista ja ehdottaa tästä saatujen tulojen suuntaamista ennaltaehkäisevään toimintaan.
Kunnossa Kaiken Ikää ohjelma on myöntänyt taloudellista tukea hakukierroksella 2 / 2005 78 hankkeelle. Hakijoita oli 147.
Suomen Osteoporoosiliitto ry on tuottanut kaikenikäisille aikuisille virkistävän voimisteluliikesarjan aktivoimaan alaraajoja. Liikesarjan tarkoituksena on kiinnittää huomio siihen, miten helposti koti- tai työtuolia voi käyttää liikuntatuokion välineenä.
Satakunnan Kansansoutu soudetaan 15-17. heinäkuuta. Soutaminen ja melonta ovat monipuolista liikuntaa, jotka harjoittavat niin sydän- ja verenkiertoelimistöä kuin myös selän ja hartiaseudun lihaksistoa. Samalla ne vahvistavat myös hengitykseen tarvittavia lihaksia, kertoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jaakko Lehtinen Hoikasta.
RSS