Ajankohtaista

Ei yksikään kaavoittaja tahallaan tee sutta, muistuttaa tasapuolista liikuntapaikkasuunnittelua tutkinut DI Vesa Rajaniemi.
Terveys kannattaa - sanoista tekoihin Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tammi-helmikuussa 2006 terveyden edistämisen aluekierroksen yhdessä Suomen Kuntaliiton, Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Terveyden edistämisen keskuksen kanssa. Kaikissa maakunnissa järjestetään tilaisuus, jossa syvennytään terveyden edistämisen vahvistamiseen yhdessä kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueen muiden toimijoiden edustajien kanssa.
Sovellettua lentopalloa voi harrastaa yhä useammalla paikkakunnalla. Lentopalloliiton ja Soveltava Liikunta SoveLin yhteistyönä on tänä vuonna käynnistynyt viisi Pehmis-Pomppis – liikunnan riemua kaikille lentopalloryhmää. Pehmis-Pomppis lentopalloryhmiin voi osallistua kuka tahansa SoveLin jäsenjärjestöjen tai lentopalloseuran jäsen. Ryhmiin voi tulla tutustumaan myös muut palloilusta kiinnostuneet.
Suomalaisista 15–74-vuotiaista harvoin ulkoilevia on noin 10 prosenttia. Syitä ulkoliikunnan vähäisyyteen löytyy kiinnostuksen puutteesta ja arjen kiireistä, mutta myös helposti saavutettavien ulkoiluolosuhteiden puutteesta.
Suomen Ladun järjestämässä Ulkoilusta hyvinvointia -ulkoilukonferenssissa 11. marraskuuta pohdittiin ulkoilua elämäntapana ja harrastuksena.
SoveLi julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Soveli - soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä. Tuoreimman lehden näköisversion voi ladata Julkaisut-sivulta.
Jokamiehenoikeudet ovat pohjoismainen perinne, joka tarjoaa laajat oikeudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa. Jokamiehenoikeuksien rajoittamiseen kohdistuu kuitenkin paineita. Myös oikeuksien tuntemus on heikentynyt.
Oppimisen tapoja on monia erilaisia. Oppimisen tulisi kytkeytyä eri elämänalueisiin ja olla osa arjen toimintaa. Verkostoituminen auttaa järjestöjä oppimaan yhdessä.
Hengitysliitto Helin Hoikan aluekeskuksessa Vammalan Karkussa otettiin käyttöön elokuun lopussa terveysliikuntamaa.
Ristiriitaiset ja kielteiset neuvot voivat hämmentää iäkkäämpiä liikkujia ja vaikuttaa kielteisesti liikunnan harrastamiseen, kertoo Jyväskylässä julkaistu selvitys.
RSS