Ajankohtaista

Duodecim on julkaissut uudistetun painoksen Liikuntalääketiede-kirjasta. Asiantuntijat kaipaavat liikunnan tehokkaampaa hyödyntämistä etenkin ikääntyvien terveydenhuoltoon.
Kansanterveyslaitoksen suomalaisten terveyskäyttäytymistä ja terveyttä kartoittava tutkimus kertoo, että suomalaisista työikäisistä lähes 65 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. Vaikka vapaa-ajan liikunnan määrä on lisääntynyt, työmatkaliikunnan määrä on vähentynyt ja ylipainoisuus lisääntynyt.
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma myönsi erilaisiin soveltavan liikunnan hankkeisiin yli 20 000 euroa. Myönnetyissä avutuksissa painottui muun muassa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten aktivoiminen.
Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa yhteensä 2 115 000 eurolla. Kulttuuriministeri Tanja Karpela jakoi vuotuiset avustukset 73 lajiliitolle, 14 erityisryhmien liikuntajärjestölle, neljälle koululais- ja opiskelijajärjestölle, sekä 20 muulle urheilun ja liikunnan parissa toimivalle yhteisölle, viidelle palvelujärjestölle ja 15 alueelliselle yhteisölle. Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista tänä vuonna yhteensä 30 530 000 eurolla.
UKK-instituutin, Suomen Latu ry:n ja Suomen Sydänliiton yhteistyökampanjassa tavoitteena on saada Suomeen 10 000 uutta kävelyklubia.
Ei yksikään kaavoittaja tahallaan tee sutta, muistuttaa tasapuolista liikuntapaikkasuunnittelua tutkinut DI Vesa Rajaniemi.
Terveys kannattaa - sanoista tekoihin Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää tammi-helmikuussa 2006 terveyden edistämisen aluekierroksen yhdessä Suomen Kuntaliiton, Kansanterveyslaitoksen, Stakesin ja Terveyden edistämisen keskuksen kanssa. Kaikissa maakunnissa järjestetään tilaisuus, jossa syvennytään terveyden edistämisen vahvistamiseen yhdessä kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon ja alueen muiden toimijoiden edustajien kanssa.
Sovellettua lentopalloa voi harrastaa yhä useammalla paikkakunnalla. Lentopalloliiton ja Soveltava Liikunta SoveLin yhteistyönä on tänä vuonna käynnistynyt viisi Pehmis-Pomppis – liikunnan riemua kaikille lentopalloryhmää. Pehmis-Pomppis lentopalloryhmiin voi osallistua kuka tahansa SoveLin jäsenjärjestöjen tai lentopalloseuran jäsen. Ryhmiin voi tulla tutustumaan myös muut palloilusta kiinnostuneet.
Suomalaisista 15–74-vuotiaista harvoin ulkoilevia on noin 10 prosenttia. Syitä ulkoliikunnan vähäisyyteen löytyy kiinnostuksen puutteesta ja arjen kiireistä, mutta myös helposti saavutettavien ulkoiluolosuhteiden puutteesta.
Suomen Ladun järjestämässä Ulkoilusta hyvinvointia -ulkoilukonferenssissa 11. marraskuuta pohdittiin ulkoilua elämäntapana ja harrastuksena.
RSS