Ajankohtaista

Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n yhteistyönä toteuttaman arviointitutkimuksen mukaan lähiliikuntapaikkarakentamisen kautta voidaan lisätä lasten liikunta-aktiivisuutta. Merkittävintä vaikutus on kouluympäristössä ja lähiliikuntapaikan välittömässä lähiympäristössä.
Viherympäristöliitto ja Lappset Group jakoivat huomionosoituksia valtakunnallisilla Viherpäivillä helmikuun puolivälissä Tampereella. Yksi palkituista oli Hengitysliitto Heli ja Hoikan koulutus- ja kuntoutuskeskus. Perusteluissa kiiteltiin Helin tekemää työtä puistojen ja leikkipaikkojen mahdollistajana terveysliikunnan ja kolmen sukupolven kohtaamispaikkoina.
Euroopan parlamentti haluaa mietinnössään liikuntakampanjoita kouluihin ja pitkäkestoista ravitsemusneuvontaa lapsille. Suomessa asiaan on tartuttu jo aiemmin.
että seuraavalla hallituskaudella käynnistettäisiin terveyden edistämiseen keskittyvä politiikkaohjelma. Toimikunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Mari Kiviniemen mukaan ohjelman yhteydessä voitaisiin tarkentaa myös liikunnan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin tekijänä.
Mielestäni kuntien tulee sisällyttää toimeenpanosuunnitelmiinsa myös liikuntatoimen palveluiden järjestäminen, vaikkei asetus sitä edellytä, sanoi kulttuuriministeri Tanja Saarela Liikuntatoimen neuvottelupäivien avajaisissa torstaina.
Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006
Viime syksynä ilmestyneet luuliikuntasuositukset on otettu aktiivisesti käyttöön terveydenhuollossa. Osteoporoosiliiton kautta on jaettu jo 40 000 eri-ikäisille tarkoitettua luuliikuntasuosituskorttia käytettäväksi mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja DEHKO-hankkeessa edistämään luustoa vahvistavaa liikuntaa.
Liikkeelle -liikuntavastaavien koulutuspäivässä tutustutaan sovelletun liikunnan (erityisliikunnan) paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Koulutuspäivän aikana mietitään ja suunnitellaan paikallistason liikunnan järjestämisen mahdollisuuksia ja eri yhteistyömuotoja.
Opetusministeriö jakaa vuosittain tukea mm. urheilujärjestöille, liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilijoiden apurahoihin, kuntien liikuntatoimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin liikunnan toimintoihin. Tukieurot tulevat pääosin veikkaus- ja raha-arpajaispelien voittovaroista ja lisäksi pieneltä osin budjettivaroista. Tuesta ja toiminnasta kerrotaan ilmestyneessä liikunnan tilastokatsauksessa.
KKI:n koulutustukikokeilu jatkuu kevään 2007 ajan. KKI-ohjelman koulutustukikokeilu alkoi syksyllä 2006. Koulutustuki on tarkoitettu vertaisohjaajien koulutukseen. Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia.
RSS