Ajankohtaista

Kansallinen liikuntatutkimus 2005 – 2006 on valmistumassa neljässä osassa touko – elokuun aikana. Kansallinen liikuntatutkimus on ainoa säännöllinen liikuntalajien harrastamisen trenditutkimus Suomessa
Malike on julkaissut uuden dvd:n, jonka avulla voi tutustua lasten lasten ja nuorten pyöräilyyn, lasketteluun, ratsastukseen, melontaan, maastovälineisiin ja moottorikelkkailuun kehitettyihin liikkumisratkaisuihin.
Soveltavan liikunnan teemavuoden päätapahtuma on liikunnallinen Hyvän tahdon viesti, joka toteutuu elo-syyskuussa kautta maan. Tapahtumat toteutetaan paikallisena ja alueellisena yhteistyönä.
Soveltavan liikunnan teemavuodelle antaa kasvot yleisurheilija Marjaana Väre, joka kannustaa liikkumaan - vaikka vain vähän kerrallaan.
Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto perusti joulukuussa 2004 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin tehdä esityksiä suomalaisen erityisliikunnan yhteistyön lisäämiseksi muun urheilun ja liikunnan kanssa.
Tammikuussa uudistuneessa kansanterveyslaissa vastuu kuntalaisten terveyden edistämisestä asetetaan kunnille. Terveydenhoidon sijaan uudistus painottaa sairauksien ehkäisyä ja tapaturmien torjuntaa, kirjoittaa Pekka Puska.
Kulttuuriministeri Karpelan johdolla on ryhdytty valmistelemaan kansallista liikuntaohjelmaa. Ensivaiheessa laaditaan selvitys suomalaisen liikuntakulttuurin tämänhetkisestä tilasta sekä vireillä olevista kehittämishankkeista. Selvitys valmistuu huhtikuussa.
Kunnossa kaiken ikää –ohjelma palkitsee vuosittain paikallisia KKI-hankkeita esimerkillisestä työstä terveysliikunnan edistämiseksi. KKI-ohjelma palkitsee lisäksi vuoden liikkumisympäristöteon, jonka myötä KKI-ohjelma antaa tunnustusta liikkumisolosuhteiden edistämiseksi tehdystä työstä. Kulttuuriministeri Tanja Karpela sekä valtiosihteeri Terttu Savolainen sosiaali- ja terveysministeriöstä luovuttivat palkinnot hankkeille KKI-ohjelman vuosipäivänä 10.2.2006 Helsingissä
Duodecim on julkaissut uudistetun painoksen Liikuntalääketiede-kirjasta. Asiantuntijat kaipaavat liikunnan tehokkaampaa hyödyntämistä etenkin ikääntyvien terveydenhuoltoon.
Kansanterveyslaitoksen suomalaisten terveyskäyttäytymistä ja terveyttä kartoittava tutkimus kertoo, että suomalaisista työikäisistä lähes 65 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kahdesti viikossa. Vaikka vapaa-ajan liikunnan määrä on lisääntynyt, työmatkaliikunnan määrä on vähentynyt ja ylipainoisuus lisääntynyt.
RSS