Ajankohtaista

Seuratoiminnan rinnalle tarvitaan liikunnan laajempaa ymmärtämistä ja erilaisia liikunnan mahdollisuuksia. Kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntatoimintaa on kehitettävä ja tuettava seurojen rinnalla, todetaan SoveLin lausunnossa.
Kevään Soveli-lehdessä käsitellään muun muassa Paras-hankkeen vaikutusta liikuntapalveluihin. Lehti tarjoaa myös erilaisia vinkkejä niin rahanhakuun, apuvälineisiin kuin melontaankin.
SoveLi kevätkokous otti 25.4. kantaa opetusministeriössä valmistelussa olevaan liikuntalain ja -asetuksen muutokseen. Läpimennessään muutos vaikeuttaisi vammais- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa ja niiden edustamien ihmisten liikuntamahdollisuuksia.
SoveLi sai 10 000 euron korotuksen toiminta-avustukseen ja 20 000 euron hankerahan koulutusjärjestelmän kehittämiseen.
Opetusministeriö valmistelee parhaillaan asetusmuutosta. Siinä ehdotetaan, että jatkossa liikunta-avustusta saisivat vain järjestöt, joiden pääasiallinen toiminta on liikunta. Soveli-lehti 2/2007 kertoo, mitä muutos voisi tarkoittaa kansanterveysjärjestöjen kannalta.
Vuosina 2004–2006 toteutetussa Erityisliikuntaa kuntiin -projektissa kuntiin palkattiin seitsemän uutta erityisliikunnasta vastaavaa työntekijää ja perustettiin 169 uutta erityisliikuntaryhmää, joissa liikkui arviolta 2 200 uutta liikkujaa. Kehittämistyö jatkuu nyt yhdeksässä uudessa kunnassa.
KKI-ohjelman koulutustukikokeilu alkoi syksyllä 2006 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Koulutustuki on tarkoitettu vertaisohjaajien koulutukseen. Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia
Liikuntaneuvoston jäsenet ovat liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueita, liikunnan kansalaisjärjestöjä ja kuntia.
Liikkeelle- liikuntavastaavien koulutuspäivässä tutustutaan sovelletun liikunnan (erityisliikunnan) paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Koulutuspäivän aikana mietitään ja suunnitellaan paikallistason liikunnan järjestämisen mahdollisuuksia ja eri yhteistyömuotoja.
liikunnan ja terveyden alueellisia toimijoita; vaikuttajia, päättäjiä, liikuttajia ja liikkujia
RSS