Ajankohtaista

että seuraavalla hallituskaudella käynnistettäisiin terveyden edistämiseen keskittyvä politiikkaohjelma. Toimikunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Mari Kiviniemen mukaan ohjelman yhteydessä voitaisiin tarkentaa myös liikunnan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin tekijänä.
Mielestäni kuntien tulee sisällyttää toimeenpanosuunnitelmiinsa myös liikuntatoimen palveluiden järjestäminen, vaikkei asetus sitä edellytä, sanoi kulttuuriministeri Tanja Saarela Liikuntatoimen neuvottelupäivien avajaisissa torstaina.
Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006
Viime syksynä ilmestyneet luuliikuntasuositukset on otettu aktiivisesti käyttöön terveydenhuollossa. Osteoporoosiliiton kautta on jaettu jo 40 000 eri-ikäisille tarkoitettua luuliikuntasuosituskorttia käytettäväksi mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja DEHKO-hankkeessa edistämään luustoa vahvistavaa liikuntaa.
Liikkeelle -liikuntavastaavien koulutuspäivässä tutustutaan sovelletun liikunnan (erityisliikunnan) paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Koulutuspäivän aikana mietitään ja suunnitellaan paikallistason liikunnan järjestämisen mahdollisuuksia ja eri yhteistyömuotoja.
Opetusministeriö jakaa vuosittain tukea mm. urheilujärjestöille, liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilijoiden apurahoihin, kuntien liikuntatoimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin liikunnan toimintoihin. Tukieurot tulevat pääosin veikkaus- ja raha-arpajaispelien voittovaroista ja lisäksi pieneltä osin budjettivaroista. Tuesta ja toiminnasta kerrotaan ilmestyneessä liikunnan tilastokatsauksessa.
KKI:n koulutustukikokeilu jatkuu kevään 2007 ajan. KKI-ohjelman koulutustukikokeilu alkoi syksyllä 2006. Koulutustuki on tarkoitettu vertaisohjaajien koulutukseen. Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia.
Hyvän tahdon viesti saapui perjantaina 15.9. Helsinkiin viimeiseen viestitapahtumaan ja viestin päätösjuhlaan. Yhteenveto paikallisista soveltavan liikunnan viesteistä luovutettiin päättäjille. Heidän toivotaan vievän viestiä eteenpäin muun muassa Kansallista liikuntaohjelmaa työstettäessä.
joka tukee kansalaisten omia liikunta- ja terveysvalintoja ja sitä kautta edistää hyvinvointia.Liikuntapolitiikassa ei enää puhuta yksin liikunnasta, vaan entistä painokkaammin myös siitä, mihin liikunnan avulla vaikutetaan. Väestön hyvinvointi ja terveys ovat liikuntapolitiikan tavoitteita siinä kuin huippu-urheilun tukeminen. 2000-luvun liikuntapolitiikka on monen politiikan yhteistyötä.
SLU ry:n syyskokous Helsingissä SLU-talolla 18.11.2006 velvoitti hallituksen arvioimaan ja uudistamaan luottamusjohtamista. Tavoitteena on, että uusi malli on käytössä vuoden 2008 alusta. Syyskokous teki myös ehdollisen päätöksen ”Seurajuhlat 2011” järjestämisestä.
RSS