Ajankohtaista

Syyskuun 2009 alusta alkaen vaikeavammaiset voivat hakea henkilökohtaista apua myös harrastuksiin, kuten liikuntaan. Uusi vammaispalvelulaki takaa välttämättömien päivittäisten toimien lisäksi henkilökohtaista apua harrastuksiin ja muuhun sosiaaliseen toimintaan. Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu.
Suomalainen vammaisurheilu selkeyttää järjestötoimintaansa yhdistämällä neljä erillistä järjestöä yhden katon alle. Uuden järjestön nimeksi tulee Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta (VAU).
Soveltava Liikunta SoveLi ry tukee jäsenjärjestöjään ja paikallisten kansanterveys- ja vammaisyhdistysten liikuntatoimintaa kehittämällä niille yhteistä koulutuskokonaisuutta. Tätä varten SoveLi perusti uuden suunnittelijan toimen. Suunnittelijana aloittaa 1.9.2009 alkaen Raija Luona-Helminen.
Soveltava Liikunta SoveLi ry etsii yhteistyökykyistä ja innovatiivista toiminnanjohtajaa.
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten yhdistys sai ainoana vammaisyhdistyksenä opetusministeriön myöntämää seuratukea päätoimisen työntekijän palkkaamiseen. Lisäksi viisi vammais- tai kansanterveysyhdistystä sai pienemmän summan lasten ja nuorten tai aikuisten liikuntatoimintaan.
Soveltava liikunta SoveLi ry:n strategia 2009 – 2012 kiteytyy sanoihin: Liikunta yhteistyönä jäsenjärjestöjen kanssa. Strategia rakennettiin yhteisten asioiden ympärille ajassa, jolloin yhteiskunnalliset muutokset heijastuivat voimakkaasti myös soveltavan liikunnan kenttään.
Kevään Soveli-lehdessä pulahdetaan erityisuintikorttien kera altaaseen, testaillaan Heurekan esteettömiä pelejä sekä haetaan vinkkejä rentoutumiseen ja perheliikuntaan.
UKK-instituutin toiminnanjohtaja Tommi Vasankari haastaa kuntapäättäjät ja terveydenhuollon väen ottamaan liikunnan mukaan terveydenhuollon palveluketjuun.
Hengitysliitto Heli lahjoittaa kunnille vinkkihyrriä, joilla halutaan kannustaa ihmisiä liikkumaan omassa arkiympäristössään. Hengityssairauksissa tärkeää on sopiva hoito ja riittävä liikunta.
Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) palkitsi 22.4. vuoden 2009 parhaana terveysaineistona SoveLin Yhdessä liikkeelle - Yhdistykset ja kunnat liikunnan kumppaneina -kirjan.
RSS