Ajankohtaista

Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa tänä vuonna yhteensä 3 850 000 eurolla. Tästä erityisryhmien liikuntajärjestöjen osuus on 276 000 euroa. Liikunnan tuki on kasvanut kirjastorahojen siirtyessä veikkausvoittovaroista valtion budjettiin.
Opetusministeriön valmistelema liikuntajärjestöjen uudelleenryhmittelyprosessi jatkuu. Neuvotteluja jatketaan opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolosen kanssa, joka vastaa myös SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikunta-avustusten valmistelusta.
Liikunnan ja urheilun Kaikille Avoin -ohjelma siirtyi vuodenvaihteessa SLU:n hallinnoimaksi. Kaksi vuotta toiminut Kaikille Avoin -ohjelma pyrkii kiinnittämään liikuntatoimijoiden huomiota olosuhteisiin ja sosiaaliseen ympäristöön.
Tamperelaisen Hanna Ihantolan, 16, ura soveltavan luistelun parissa oli katketa alkuunsa, kun hän ensimmäisen luistelukerran jälkeen ilmoitti lopettavansa luistelun siihen paikkaan.
Kansallisesta liikuntaohjelmasta aletaan ensimmäisenä toteuttaa suoraa seuratukea. Paikallisyhdistysten kannattaa yhdistää voimiaan esimerkiksi seurojen kanssa, jos ne haluavat kehittää liikuntatoimintaansa seuratuen avulla.
Oletko portinvartija vai verkonkutoja? Järjestöt ja kunnat tekevät paljon yhteistyötä, mutta hyödynnätkö sinä verkostoja omassa toiminnassasi? Lisääntyvä yhteistyö kuntien välillä ja kolmannen sektorin kanssa avaa uusia ennen kokemattomia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.
Liikunta on keskeinen hoitomuoto useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin. Liikunnan avulla voi ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa mm. kohonnutta verenpainetta, sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa, lihavuutta, tyypin 2 diabetesta, astmaa, keuhkoahtaumatautia, polven nivelrikkoa, nivelreumaa, niska- ja alaselkävaivoja sekä masennusta.
SLU-aluejärjestöjen toteuttamaa terveyttä edistävän liikunnan ohjaajakoulutusta – Liikuttajatutkintoa – on syksyn aikana tarjolla kattavasti koko maassa.
Kellojen siirtäminen talviaikaan antaa vuorokauteen yhden lisätunnin. Sen voi käyttää liikkumiseen! Tähän tarjoavat mahdollisuuden Lisäaikaa liikunnalle -tapahtumat 25. ja 26. lokakuuta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on valinnut uuden terveyttä edistävän liikunnan (Teli) neuvottelukunnan. Se tekee ehdotuksia uusista aloitteista terveysliikunnan kehittämiseksi ja antaa lausuntoja.
RSS