Ajankohtaista

KKI-ohjelman koulutustukikokeilu alkoi syksyllä 2006 ja jatkuu vuoden 2007 loppuun asti. Koulutustuki on tarkoitettu vertaisohjaajien koulutukseen. Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia
Liikuntaneuvoston jäsenet ovat liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueita, liikunnan kansalaisjärjestöjä ja kuntia.
Liikkeelle- liikuntavastaavien koulutuspäivässä tutustutaan sovelletun liikunnan (erityisliikunnan) paikallisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Koulutuspäivän aikana mietitään ja suunnitellaan paikallistason liikunnan järjestämisen mahdollisuuksia ja eri yhteistyömuotoja.
liikunnan ja terveyden alueellisia toimijoita; vaikuttajia, päättäjiä, liikuttajia ja liikkujia
SLU:n Hyvä Seura Kuuluu Kaikille - hanke julistaa Yhdenvertaisuuspalkinnot 2007 haettavaksi ajalla 15.6.-17.8.2007. Palkintohaku on avoin kaikille kiinnostuneille. Palkintoa voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, joka on onnistunut edistämään yhdenvertaisuutta liikunnassa ja urheilussa. Lisäksi palkintoa voidaan ehdottaa yhdistykselle ulkopuolisen tahon puolesta.
Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n yhteistyönä toteuttaman arviointitutkimuksen mukaan lähiliikuntapaikkarakentamisen kautta voidaan lisätä lasten liikunta-aktiivisuutta. Merkittävintä vaikutus on kouluympäristössä ja lähiliikuntapaikan välittömässä lähiympäristössä.
Viherympäristöliitto ja Lappset Group jakoivat huomionosoituksia valtakunnallisilla Viherpäivillä helmikuun puolivälissä Tampereella. Yksi palkituista oli Hengitysliitto Heli ja Hoikan koulutus- ja kuntoutuskeskus. Perusteluissa kiiteltiin Helin tekemää työtä puistojen ja leikkipaikkojen mahdollistajana terveysliikunnan ja kolmen sukupolven kohtaamispaikkoina.
Euroopan parlamentti haluaa mietinnössään liikuntakampanjoita kouluihin ja pitkäkestoista ravitsemusneuvontaa lapsille. Suomessa asiaan on tartuttu jo aiemmin.
että seuraavalla hallituskaudella käynnistettäisiin terveyden edistämiseen keskittyvä politiikkaohjelma. Toimikunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Mari Kiviniemen mukaan ohjelman yhteydessä voitaisiin tarkentaa myös liikunnan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin tekijänä.
Mielestäni kuntien tulee sisällyttää toimeenpanosuunnitelmiinsa myös liikuntatoimen palveluiden järjestäminen, vaikkei asetus sitä edellytä, sanoi kulttuuriministeri Tanja Saarela Liikuntatoimen neuvottelupäivien avajaisissa torstaina.
RSS