Ajankohtaista

Neljän vammaisurheilujärjestön yhteiset Talvipäivät järjestetään ensimmäistä kertaa 14.–15. maaliskuuta 2009 Tampereella. Talvipäivät kokoavat yhteen yli 200 kilpailijaa ja kuntoilijaa, sillä ohjelmassa on sekä SM-kilpailuja että harrasteliikuntaa ja lajikokeiluja.
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma ja perheliikuntaverkosto haastavat eri järjestöt, yhdistykset, liikuntaseurat, seurakunnat, oppilaitokset ja kunnat järjestämään perheliikuntatapahtumia. SoveLi-järjestöt ovat mukana kannustamassa perheitä liikkumaan.
"Tärkeä teos, voi suositella vaikka erityisliikunnan ohjaajien työn kehittämisen tueksi", kiteyttää Terveyden edistämisen keskuksen arviointiverkosto vuoden 2008 lopulla ilmestyneen Yhdessä liikkeelle -kirjan arvionsa.
Soveltava Liikunta SoveLi ry:n puheenjohtajana aloitti vuoden 2009 alussa Helena Ylikylä-Leiva. Hän on toimitusjohtaja Suomen MS-liitossa, joka on yksi SoveLin 18 jäsenjärjestöstä.
Valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtion tuki kasvaa tänä vuonna yhteensä 3 850 000 eurolla. Tästä erityisryhmien liikuntajärjestöjen osuus on 276 000 euroa. Liikunnan tuki on kasvanut kirjastorahojen siirtyessä veikkausvoittovaroista valtion budjettiin.
Opetusministeriön valmistelema liikuntajärjestöjen uudelleenryhmittelyprosessi jatkuu. Neuvotteluja jatketaan opetusministeriön ylitarkastaja Hannu Tolosen kanssa, joka vastaa myös SoveLin ja sen jäsenjärjestöjen liikunta-avustusten valmistelusta.
Liikunnan ja urheilun Kaikille Avoin -ohjelma siirtyi vuodenvaihteessa SLU:n hallinnoimaksi. Kaksi vuotta toiminut Kaikille Avoin -ohjelma pyrkii kiinnittämään liikuntatoimijoiden huomiota olosuhteisiin ja sosiaaliseen ympäristöön.
Tamperelaisen Hanna Ihantolan, 16, ura soveltavan luistelun parissa oli katketa alkuunsa, kun hän ensimmäisen luistelukerran jälkeen ilmoitti lopettavansa luistelun siihen paikkaan.
Kansallisesta liikuntaohjelmasta aletaan ensimmäisenä toteuttaa suoraa seuratukea. Paikallisyhdistysten kannattaa yhdistää voimiaan esimerkiksi seurojen kanssa, jos ne haluavat kehittää liikuntatoimintaansa seuratuen avulla.
Oletko portinvartija vai verkonkutoja? Järjestöt ja kunnat tekevät paljon yhteistyötä, mutta hyödynnätkö sinä verkostoja omassa toiminnassasi? Lisääntyvä yhteistyö kuntien välillä ja kolmannen sektorin kanssa avaa uusia ennen kokemattomia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.
RSS