Soveltava Liikunta SoveLi ry:n logo.

Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.

Uutiset

Liikkeen ja neurotieteen koulutus ammattilaisille

14.1.2020
Koulutus neurologisten sairauksien kuntoutukseen järjestetään Maskun neurokeskuksessa 28.-29.2.2020.

Aktuella ärenden inom anpassad motion väckte känslor på svenskt håll / Soveltavan liikunnan ajankohtaiset asiat puhuttivat ruotsiksi

4.12.2019
Läs projektkoordinator Lotta Nylunds överblick av Anpassad motion -seminariet som ordnades i november. / Lue hankekoordinaattori Lotta Nylundin katsaus marraskuussa järjestetystä Anpassad motion -seminaarista.

SoveLista edustus valtion liikuntaneuvoston jaostoon

2.12.2019
Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas on nimitetty yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaostoon

Ahos-opinnäytetyöstipendit jaettiin Soveltavan liikunnan tutkijatapaamisessa

26.11.2019
Ansiokkaista soveltavaa liikuntaa tai vammaisurheilua käsittelevistä opinnäytetöistä palkittiin Piritta Asunta, Heidi Skantz, Saija Kultala ja Kaisa-Riitta Aho.

Lasten ja nuorten soveltavasta liikunnasta Yle Vegalla la 16.11.

15.11.2019
Hankekoordinaattori Lotta Nylund ja Folkhälsanin Luca Maurizi ovat vieraana Vega Lördagissa.

SoveLi ry:n syyskokous valitsi uusia hallituksen jäseniä

14.11.2019
Kansanedustaja Paavo Arhinmäki toi terveisensä kokousvieraille valtion liikuntaneuvostosta.
PDF-tiedostoWisemotion.pdf (354 kB)
WiseMotion