Soveltava Liikunta SoveLi ry:n logo.

Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.

Uutiset

SoveLi ry:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittisesta selonteosta

31.1.2019
SoveLi ry on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle liikuntapoliittiseen selontekoon liittyen. SoveLi ry näkee, että liikuntapoliittinen selonteko on kannatettava asiakirja ja sen näkemys tarpeesta lisätä liikunnan edistämistoimenpiteitä koko elämänkaarelle on tarpeellinen. Lisäksi selonteossa tehty esitys valtion budjetin avaamisesta liikunnan edistämistyön rahoituksen vahvistamiseksi saa SoveLi ry:n vahvan kannatuksen.

Jaloittelu pienentää istumisen terveysriskejä

21.1.2019
Istuminen ja fyysisesti passiivinen elämäntapa altistavat monille sairauksille, mutta riskejään voi tutkimusten mukaan pienentää jaloittelemalla välillä. Tuoreen tutkimuksen perusteella istumisen vähentäminen ja korvaaminen liikunnalla voi vaikuttaa jopa elinikään.

Mervi Huhtinen aloitti SoveLin tiedottajan sijaisena

17.1.2019
Mervi Huhtinen, liiketalouden tradenomi ja yhteisöpedagogi (AMK) valittiin SoveLin tiedottajan sijaiseksi. Hän toimii tiedottajan tehtävissä kesäkuuhun asti.

Vähäinenkin työmatkaliikunta voi ehkäistä sydänsairauksia

30.10.2018
Päivittäinen matka töihin kannattaisi kulkea pyörällä, jalan tai julkisilla, tuore brittitutkimus osoittaa. Niin toimivat säästyvät sydän- ja verisuonitaudeilta ja niiden aiheuttamilta kuolemilta todennäköisemmin kuin autolla kulkevat.

Esteetöntä golfia nuorille -hanke etsii kokeilijoita

24.10.2018
Uusi hanke edistää vammaisten nuorten terveyttä ja tasa-arvoa golfin avulla. Hankkeeseen etsitään nyt innokkaita käyttäjiä testaamaan Paragolfer-sähköpyörätuolia.