Soveltava Liikunta SoveLi ry:n logo.

Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.

Uutiset

Hae mukaan hankkeeseen edistämään toimintarajoitteisten golfharrastusta

15.10.2019
Hakemukset tulee toimittaa Suomen HCP Golf ry:hyn 27.11. mennessä.

Anpassad motion -seminarium 28.11. / Soveltavan liikunnan seminaari 28.11.

10.10.2019
Folkhälsan och SoveLi välkomnar kommuner, föreningar, förbund och organisationer till seminariet Anpassad motion Verktyg och möjligheter för att inkludera alla. Ilmoittaudu mukaan Folkhälsanin ja SoveLin kunnille, yrityksille ja järjestöille suunnattuun soveltavan liikunnan seminaariin.

Kommentti: Hallituksen budjettiesityksen karu viesti – 5 %:n leikkaus avustuksiin

9.10.2019
Toiminnanjohtaja Tommi Yläkankaan mukaan SoveLi tekee vaikuttamistyötä avustusten säilyttämiseksi.

Fyysisen aktiivisuuden suositukset saivat tuekseen koulutusmateriaalia

9.10.2019
PowerPoint-kalvot antavat lisätietoa suosituksista liikkujille ja kouluttajille.

Satu Juoperi SoveLin viestijäksi

7.10.2019
Uusi viestinnän asiantuntija aloitti syyskuussa.

Uudet soveltavan liikunnan esitteet kaksikielisiin kuntiin

7.10.2019
Esitteet kokoavat ensi kertaa tiedon liikuntamahdollisuuksista kaksikielisissä kunnissa.