Anpassad Motion SoveLi

Anpassad Motion SoveLi är en riksomfattande samarbets-, sakkunnig- och serviceorganisation. Förbundet främjar fysiska aktiviteter som höjer och upprätthåller hälsan och funktionsförmågan.

Förbundets mål är att främja likvärdiga möjligheter till motion. Tillsammans med sina medlemsorganisationer uppmuntrar förbundet också finländare i olika åldrar att utöva motion och tillägna sig en aktiv livsstil som upprätthåller konditionen. Målet förverkligas bland annat genom utbildning, information och gemensamma projekt.

Förbundet har 18 riksomfattande folkhälso-, handikapp- och idrottsorganisationer som medlemmar. Inom medlemsorganisationerna spelar motionen en viktig roll i främjandet av handikappade och långtidssjuka personers hälsa samt i förebyggandet, vården och rehabiliteringen av olika sjukdomar och symptom. Medlemsorganisationerna är:

Medlemsorganisationerna har omkring 322 000 personliga medlemmar, varav cirka 120 000 är aktiva inom motionsverksamheten. Medlemsorganisationerna har över
1 100 lokala föreningar runt om i landet.

 

Kontaktinformation:
Anpassad Motion SoveLi
Adress: Yliopistonkatu 31, 20100 Turku, FINLAND
Telefon: +358 40 511 5941                                                                                              E-post: tiedotus@soveli.fi