SoveLi

 

SoveLin toiminta alkoi vuonna 1993 Suomen erityisliikunnan yhdistyksenä. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1996. Nimenmuutos Soveltava Liikunta SoveLiksi tuli voimaan 2004.

Tervetuloa mukaan liikkumaan ja liikuttamaan!

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka jäsenenä on 18 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä. SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

SoveLi tekee tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa sekä luo edellytyksiä jäsenjärjestöjen liikunta- ja yhteistoiminnalle. Valtakunnallisena vaikuttajana SoveLi lisää yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia, luo edellytyksiä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä soveltavan liikunnan toteuttamiselle sekä kehittää soveltavaa liikuntaa valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti sekä kansainvälisesti.

SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut. SoveLin toiminta perustuu verkostomaiseen työotteeseen sekä yhteistyön tekemiseen jäsenistön kanssa.

SoveLin jäsenjärjestöt ja niiden 1 100 paikallisyhdistystä ovat aktiivisia liikunnan toimijoita ja kumppaneita. Jäsenjärjestöissä on jäseninä noin 322 000 suomalaista. Järjestöjen liikuntatoiminta tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyden edistämistä, sairauksien ja oireiden ehkäisyä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Paikallistasolla liikuntatoimintaa suunnittelee ja järjestää yhdistysten noin 750 liikuntavastaavaa ja yhdyshenkilöä. Heidän rinnallaan liikuntaa toteuttaa yli tuhat yhdistysten liikuntaryhmien ohjaajaa.

SoveLin strategia:

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia vuosille 2016-18 (pdf)

Ota yhteyttä