Liikkeelle.fi

Liikkeelle – liikuntavastaavan työkirja ja liitteet

 

Tämä materiaali täydentää painettua opasta Liikkeelle – Liikuntavastaavan käsikirja.

Tutustu  Liikuntavastaavan työkirjaan, joka jatkaa painetun oppaan liikuntavastaavan eri rooleista. Sisältö jakaantuu painetun oppaan tapaan viiteen osioon, jotka kertovat liikuntavastaavan eri rooleista.

Alla oleviin liitteisiin on koottuna sitä aineistoa mitä liikuntavastaavana omassa arjessasi tarvitset ja mihin käsikirja viittaa. Hyödynnä rohkeasti!

 

 

 

 

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirjan esittely Vierumäellä 26.1.2013:

Painetun Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja -oppaan tilaukset