Julkaisut

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina
SoveLin strategia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia vuosille 2016-2018.
Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset.
Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti.

SoveLi tuottaa julkaisuja, joilla lisätään tietoa soveltavasta liikunnasta. Tälle sivulle on koottu SoveLin ajankohtaiset julkaisut. Klikkaamalla julkaisun otsikkoa, pääset lukemaan julkaisua sähköisessä muodossa.

 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina (pdf)

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina -esitteessä on tietoa SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Esitteessä kuvataan liikunnan asema, valtakunnallinen ja paikallinen toiminta, yhteistyö ja rahoitus järjestöissä. 

Esitteestä on koottu myös tiivistetty esitys, johon pääset tutustumaan täällä.

 

SoveLin strategia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia vuosille 2016-2018 (pdf)

SoveLin uusi strategia voidaan kiteyttää sanoihin: ”Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia”. Strategialla linjataan SoveLin toiminnan uudistusta sekä vahvistetaan SoveLin omaa roolia, ydintehtäviä ja asemoitumista järjestökentässä. Strategiassa kuvataan mm. tulevien vuosien toiminnan suunta ja tavoitteet sekä toimenpiteet.

 

Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset (pdf)

Soveltava Liikunta SoveLi on laatinut tiiviissä vuoropuhelussa jäsenjärjestöjensä ja alan asiantuntijoiden kanssa soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla ja yhteisellä tekemisellä liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään. Liikkuen kohti hyvinvointia – Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 painettu versio maksaa 4 euroa/kpl.

 

SoveLi soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti

SoveLi julkaisee painettua Soveli - soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä. Lehti on maksuton ja luettavissa myös sähköisesti. Tilaukset lehden sivulta.

 

Uutiskirje SoveLi-info

Uutiskirje SoveLi-info sisältää ajankohtaista asiaa muun muassa soveltavasta ja terveyttä edistävästä liikunnasta sekä SoveLin toiminnasta. Sähköisessä muodossa jaettavan  voi tilata omaan sähköpostiin. Tilauslomake on etusivulla ja infon sivulla. Uutiskirje ilmestyy 4–5 kertaa vuodessa.

PDF-tiedostoSoveLi-julisteet_in_english_2014.pdf (3.7 MB)
SoveLi´s posters 2014
PDF-tiedostoVaaliflyer A5_paino.pdf (2.9 MB)
Painovalmis SoveLin vaaliteesiesite. Saa painattaa ja jakaa, mutta ei muuttaa miltään osin.
Tilaa SoveLin painettuja julkaisuja täältä: Tilaukset