ITE-materiaali

Tältä sivulta voit ladata Liikunnan VapaaehtoisITE -materiaalin.

Lataaminen edellyttää yhteystietojen luovuttamista Soveltava Liikunta SoveLi ry:lle. Olethan täyttänyt lomakkeen Liikkeelle-kehittämispäivän sivulla?

ITE-itsearviointimenetelmä on Kuntaliiton luoma väline laadun kehittämiseen. SoveLi jäsenjärjestöineen muokkasi ITE-lomakkeen yhdistysten liikuntakielelle.

Lataa tästä materiaali: ITESoveLi-materiaalipaketti (zip-tiedosto 0,5 MB)
Jos sinulla on ongelmia zip-tiedoston purkamisessa, pyydä materiaalipaketti omaan sähköpostiisi osoitteesta: koulutus@soveli.fi

Paketti sisältää:

  • Täytettävän kyselylomakkeen ja jatkosuunnitelman ohjeineen sekä työskentelyä helpottavan tarkistuslistan (tiedostot 1–4).
     
  • Käsin tehtävää arviointia varten yhteenvelomakkeen ja ohjeen (tiedostot 5).
     
  • Sähköistä työskentelyä varten laskentapohjan, sen käyttöohjeen ja esimerkin laskentapohjan käytöstä (tiedosto 6).