Puistokävelyt, rentoutuminen ja irrottautuminen työstä auttavat palautumaan – verenpainekin laskee

20.6.2017

Vartin mittaiset puistokävelyt ja rentoutusharjoitukset lounastauolla ovat yhteydessä parempaan keskittymiskykyyn ja vähäisempään väsymykseen ennen lähtöä töistä kotiin, osoittaa Tampereen yliopistossa tehty tutkimus.

Rentoutusharjoituksiin osallistuminen myös vähensi stressiä. Fysiologisen palautumisen osalta muutoksia nähtiin osallistujen verenpaineessa, joka laski kaikilla tutkimukseen osallistuneilla ryhmillä työpäivän ollessa iltapäivän puolella.

Muutos oli suurinta juuri puistokävelyihin osallistujilla.

 

Tutkimuksessa havaittiin, että työhön liittyvät strategiat, kuten keskittyminen mielekkäisiin työtehtäviin, uuden työtavoitteen asettaminen ja toisten auttaminen antavat energiaa työssä.

Myös liikunta raittiissa ilmassa osoittautui energiaa antavaksi toiminnaksi. Tämä havaittiin etenkin henkilöillä, jotka käyttivät myös työhön liittyviä strategioita.

Sen sijaan esimerkiksi netissä surffailu ei osoittautunut hyväksi keinoksi. Tutkimuksen mukaan kuitenkin henkilöt, joilla oli pakonomainen suhde työhön, saivat töistään energiaa. Energiatason onnistunut ylläpito työpäivän aikana edisti palautumista vapaa-ajalla.

Sekä tunneperäinen että ongelmasuuntautunut työasioiden vatvominen vapaa-ajalla oli tutkittavien keskuudessa yleistä ja pysyvää kahden vuoden aikavälillä. Tutkimukseen osallistuneista noin 40 prosenttia kuului tunneperäisesti vatvoviin ryhmiin, joiden työssä korostuivat sekä määrälliset että laadulliset työn vaatimukset. Heidän hyvinvointinsa oli myös heikompaa kuin niillä, joilla vatvominen oli vähäistä tai ongelmasuuntautunutta.

Tutkimuksen mukaan tärkein hyvinvointia edistävä tekijä oli liikunta luonnossa. Tutkimustulosten mukaan luontoon perustuvilla vapaa-ajantoiminnoilla voidaan siis edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Tampereen yliopiston tutkimusprojektia rahoitti Suomen Akatemia. Se koostui kahdesta osatutkimuksesta: kahden vuoden pitkittäistutkimuksesta 664 työntekijän keskuudessa ja interventiotutkimuksesta, johon osallistui noin 150 työntekijää ja jossa lounastauon aikana käytiin puistokävelyllä tai tehtiin rentoutusharjoitus.

Lähde: Talouselämä-lehti 20.6.2017