Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Uutiset

Kelpo Polku -tapahtuma Helsingissä lauantaina 24.9.2016

23.9.2016
Suomen Parkinson-liitto järjestää kävelytapahtuman, joka alkaa Narikkatorilla klo 12.

Uusi raportti ”Koko hommahan on TEHYLIä - Edellytykset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiselle liikunta- ja kansanterveysjärjestöissä”

20.9.2016
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoitus on ollut pohjana valmistuneessa raportissa. Kartoituksen tarkoituksena oli saada kattava kuva liikunta- ja kansanterveysjärjestöistä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijoina, niiden toteuttamista terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toiminnoista ja toimintojen kohderyhmistä.

Syksyn uutiskirje SoveLi-info ilmestyi

19.9.2016
Tutustu laajaan aihepiiriin, joka ulottuu liikuntapolitiikasta Selkäviikkoon ja vaikuttamistoiminnasta yhdistysliikunnan järjestämiseen.

Sylva ry palkitsee pienten potilaiden puolesta pyöräilevän Team Rynkebyn

16.9.2016
Sylva ry palkitsee syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyväksi pyöräillen rahaa keräävän hyväntekeväisyystiimin, Team Rynkebyn, perjantaina 16.9.2016 tiimin järjestämässä gaalaillassa Helsingissä.

Yhteistyöllä lisää liikettä Lappiin

16.9.2016
Arviolta yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi. He tarvitsevat liikunnan soveltamista. Marraskuussa aihe rantautuu Lappiin ja Rovaniemelle.

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.