Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Uutiset

Luonto täytyy lauantaina kuorolaulusta

tänään
Suomen luonto täyttyy kuorolaulusta, kun kymmenet kuorot jalkautuvat kansallispuistoihin sekä luonto- ja historianähtävyyksille esiintymään. Tapahtumista 24 on tällä hetkellä suunnattu erityisesti apuvälineitä käyttäville ihmisille.

Soveltavan liikunnan aineistoluettelo on ilmestynyt

16.8.2017
Aineistoluettelo on päivitetty. Soveltava Liikunta SoveLi ry ja sen jäsenjärjestöt julkaisevat materiaaleja omasta terveydestään ja liikunnasta kiinnostuneille sekä ammattilaisille liikuntaneuvonnan ja liikunnan kehittämisen tueksi. Luetteloon on koottu liikuntaan ja terveyteen liittyviä julkaisuja. Osalla järjestöistä on erillisiä liikuntaoppaita, osalla liikunta on sisällytetty muiden julkaisujen sisään. Luettelo on tarkoitettu helpottamaan liikuntatiedon etsijöitä.

Tutustu Liikkeelle-koulutukseen!

14.8.2017
SoveLin Liikkeelle-koulutuksesta saat tietoa liikuntatoiminnan aloittamiseen ja suunnitelmalliseen toteuttamiseen esimerkiksi yhdistyksessä.

Likat olivat lenkillä Oulussa

14.8.2017
Likkojen lenkin Oulun tapahtuma keräsi viime lauantaina yhteen noin 1800 naista ja tyttöä.

Kes­ki-iäs­sä li­sään­ty­nyt lii­kun­ta pa­ran­taa työ­ky­kyä

8.8.2017
Tuore kysely- ja rekisteritietoja yhdistelevä väitöstutkimus osoittaa, että keski-iässä tai sen jälkeen lisääntynyt liikuntaharrastaminen vähentää pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiä.

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.