Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.

Uutiset

Voima- ja tasapainoharjoittelulla lisää kotivuosia

15.6.2016
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan valittiin 18 uutta kuntaa. Kunnat haluavat liikuntaneuvonnalla, säännöllisellä voima- ja tasapainoharjoittelulla sekä ulkoilulla tukea iäkkäiden itsenäistä asumista kotona mahdollisimman pitkään.

Asuinympäristö voi vaikuttaa diabetesriskiin

14.6.2016
Asuinalueen ja kaupunkirakenteen terveysvaikutuksista saatiin hiljattain viitteitä myös kanadalaistutkimuksessa, jossa tarkasteltiin asuinalueen kävelymahdollisuuksien vaikutuksia terveyteen.

Vie vanhus ulos -kampanja 6.9.–6.10.2016. Lähde mukaan!

10.6.2016
Ikäinstituutti haastaa valtakunnalliset järjestöt ja niiden paikallisyhdistysten/jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset mukaan Vie vanhus ulos -kampanjaan 6.9.–6.10.2016.

Startti-stipendi harrastamisen alkuvaiheen kustannuksiin – haku lokakuun loppuun

9.6.2016
VAU:n ja Tukilinja-lehden Startti-stipendijärjestelmän avulla tuetaan taloudellisesti niin yksittäisten harrastajien kuin yhdistysten ja seurojen vammaisurheilu- ja liikuntatoiminnan alkuvaihetta. Startti-stipendin haku on kahdesti vuodessa, helmikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä.

Soveltavan liikunnan seutufoorumi tiistaina 30.8.2016 Turussa

8.6.2016
Foorumissa jaetaan ajankohtaista tietoa terveyttä ja hyvinvointia edistävästä liikunnasta ja soveltavasta liikunnasta.

SoveLi on valtakunnallinen liikuntajärjestö. SoveLin tavoitteena on parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan. SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut.